Informace

V této sekci najdete informace o přípravách turnaje.

Budou zde zveřejňovány seznamy přihlášeních a informace o připravovaných krajských kvalifikačních turnajích MČRN 2011. Ty zatím pořádají: Ústecký a Moravskoslezský kraj a Praha. Podrobnosti ZDE.

 

Záštita

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou o oceněních a poctách OZV 2004/02 z 01. 05. 2004 byla udělena záštita statutárního města Opavy nad akcí „1. Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů 2011“ pořádanou ve dnech od 1. do 2. října 2011 Sportovním klubem p.e.m.a. Opava. O poskytnutí záštity rozhodla Rada města Opavy na svém zasedání dne 23. 5. 2011, usnesením č. 413/16 RM 11.