Otázky a odpovědi

Byl jsem registrovaný v juniorských kategoriích někdy před deseti lety, mohu se turnaje zůčastnit?

Ne, turnaj je určen pouze pro hráče, kteří nikdy nehráli oficiální soutěže pořádané badmintonovými svazy. Toto stvrzují prohlášením při podání přihlášky.

—————

Mohu se zúčastnit a vybojovat si postup na MČRN v jiném kraji, než mám trvalé bydliště?

Ano, účast na kvalifikačním turnaji (KFT) není podmiňována trvalým pobytem, odehrajete tedy KFT v libovolné oblasti (v místě práce, studia) a pokud se tam dostanete do kvóty postupujících, budete na MČRN zastupovat kraj kde byl KFT uskutečněn.

—————

Mohu se zúčastnit více kvalifikačních turnajů?

Ano, pokud odehrajete kvalifikační turnaj například v místě studia a neumístíte se v kvótě kvalifikantů na MČRN, můžete se přihlásit jako zástupce kraje, ve kterém máte trvalé bydliště. Pokud nebude v tomto kraji uspořádán KFT, tak můžete získat startovní pozici na MČRN i bez boje. Obecně tedy platí, že si můžete vybojovat postup na kterémkoliv kvalifikačním turnaji a počet starů na nich není nikterak sledován ani omezován.

—————

Mohu hrát na MČRN vlastními péřovými míčky, případně jinou značkou plastových míčků?

Ne. Všechny zápasy se hrají pouze plastovými míčky Yoney Mavis 350 Yellow (žlutý nylon, modrý proužek - střední rychlost), které dodává na zápasy pořadatel. Vycházíme z toho, že tento míček je nejrozšířenější v kategorii neregistrovaných hráčů a také většina turnajů se hraje právě tímto míčkem.

—————

Do jakého termínu je nutno zaplatit startovné?

Přihláška je plně akceptována až po zaplacení startovného. Pokud ve Vašem kraji nebyl uspořádán kvalifikační turnaj a není ještě naplněna kvóta přidělených startovních pozic (viz SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH), je pro zájemce o start na MČRN nejlepším řešením poslat přihlášku a zároveň s ní i startovné (tato možnost končí buď 15.9.2011, nebo dříve - naplněním krajských kvót). Účastníci kvalifikačního turnaje musí rovněž potvrdit zájem o start vyplněním přihlášky a zaplacením startovného do 31.8.2011, pokud tak neučiní, tak je jejich místo uvolněno pro zájemce z daného kraje, kteří se turnaje nezúčastnili (samozřejmě i zde s ohledem na kvóty krajů).

Pokud by v tomto byly nějaké další nejasnosti, ptejte se dále.

—————

Bylo nasazení do pavouka na MČRN správné?

Na turnaji MČRN byly v prvním nedělním kole nasazeny dvojice (shora) dle umístění ze soboty 1-32, 16-24, 8-28 atd... Na internetu jsou ale k vidění pavouci s nasazením 1-32, 17-16, 9-24 atd. (součet pořadí nasazených v 1. kole je vždy 33). Někteří účastníci se dotazovali, proč nebyl použit druhý pavouk. Jelikož to je vcelku zásadní otázka, tak zde odpovím trošku obšírněji. Pavouk, který byl použit na MČRN, odpovídá přesně pavouku z oficiálního losovacího programu Českého badmintonového svazu (odkaz ke stažení zde). Tím by mohla tato odpověď končit. Dotázal jsem se ale autora programu Jirky Kudrny, který mi odpověděl, že pavouk losovacího programu byl sestaven přesně dle zadání svazu. Přesto jsem se ještě obrátil s dotazem na osobu z nejpovolanějších u nás - na mezinárodního rozhodčího Ivana Škáchu, který se účastní losování velkých celostátních i mezinárodních badmintonových turnajů. Ten mi 10.10.2011 odpověděl toto (přesná citace): "Oficiální losovací program ČBaS ctí mezinárodní pravidla. Pokud to je v nějakém jiném losovacím programu jinak, tak je to špatně."

Takže pořadatelé MČRN postupovali zcela správně, když použili pavouk 1-32, 16-24, 8-28 atd...


 

—————